Η Sparda-Bank München εισάγει αρνητικά επιτόκια

Η Sparda-Bank München εισάγει αρνητικά επιτόκια

“Κοινωνικά, οικολογικά και με δίκαιους όρους για τους πελάτες”. Έτσι διαφημίζεται η Sparda-Bank München: Η τράπεζα “είναι η πρώτη τράπεζα της Γερμανίας για το κοινό καλό”, αναφέρεται στην αρχική σελίδα της τράπεζας.

Αλλά για ορισμένους πελάτες δεν θα είναι πλέον τόσο κοινωνική από την 1η Ιανουαρίου 2022: επειδή η τράπεζα εισάγει αρνητικά επιτόκια κατά την αλλαγή του έτους, όπως επιβεβαίωσε μια εκπρόσωπος κατόπιν αιτήματος.

Το ποσοστό θα είναι 0,5% – όπως και σε πολλές άλλες τράπεζες. Οι πελάτες που έχουν περισσότερα από 100.000 ευρώ στην Sparda-Bank θα επηρεαστούν από το αρνητικό επιτόκιο.

Ο λόγος για την εισαγωγή των αρνητικών επιτοκίων είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Η κεντρική τράπεζα θέλει να ενθαρρύνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μεταβιβάσουν την πλεονάζουσα ρευστότητά τους ως δάνεια στην πραγματική οικονομία, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομία.

Για τις καταθέσεις στην ΕΚΤ, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει επομένως να καταβάλλουν 0,5%. Οι τράπεζες μεταφέρουν αυτό το αρνητικό επιτόκιο στους πελάτες τους. Επειδή αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει στο άμεσο μέλλον, “βλέπουμε ότι είμαστε αναγκασμένοι να εισαγάγουμε ένα τέλος κατάθεσης για όλους τους πελάτες από την 1η Ιανουαρίου 2022”, συνέχισε η εκπρόσωπος.

Φυσικά, η Sparda-Bank München δεν είναι μόνη της σε αυτό. Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της πύλης Verivox, 349 τράπεζες και ταμιευτήρια χρεώνουν πλέον το λεγόμενο τέλος φύλαξης για μεγαλύτερα ποσά στον λογαριασμό όψεως ή στον τρεχούμενο λογαριασμό. Δηλαδή 171 περισσότερα από ό,τι στο τέλος του 2020.

Το κατά πόσον η εισαγωγή τέτοιων τελών είναι νόμιμη είναι θέμα νομικής διαμάχης. Γενικά, μια τράπεζα δεν μπορεί να εισαγάγει μονομερώς αρνητικά επιτόκια ή τέλη φύλαξης για υφιστάμενους πελάτες.

“Πρώτα η τράπεζα πρέπει να ενημερώσει τον πελάτη και στη συνέχεια να λάβει τη συγκατάθεσή του”, τονίζει ο Duygu Damar από το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (iff) του Αμβούργου. Και οι δύο πλευρές καταλήγουν σε μια συμφωνία σχετικά με αυτό.

Στην πράξη, ωστόσο, αυτό δεν λειτουργεί σε κάθε περίπτωση. Ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν στους πελάτες επιστολές στις οποίες επισημαίνουν τις αλλαγές στις τιμές. Εάν οι πελάτες δεν προβάλλουν αντιρρήσεις, οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ. Ωστόσο, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο μόλις έβαλε τέλος σε αυτή την πρακτική αλλαγής των τελών.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο της Γερμανίας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται να αυξάνουν τα τέλη μόνο με την ενεργό συγκατάθεση των πελατών τους (βλ.: XI ZR 26/20).

Ακολουθήστε μας στο Facebook, ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα για τη Γερμανία

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.