Βαυαρία: Το κρατίδιο της επιτυχούς ενσωμάτωσης

Βαυαρία: Το κρατίδιο της επιτυχούς ενσωμάτωσης

Περισσότερο από το ένα πέμπτο των ανθρώπων που κατοικούν στη Βαυαρία έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Αυτό αποτελεί περίπου 3 εκατομμύρια ανθρώπους στο σύνολο.

Η ένταξη και ενσωμάτωσή τους στη Βαυαρία είναι επιτυχής. Η Βαυαρία είναι το κρατίδιο της Γερμανίας με το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης για άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Προωθεί την ένταξη και είναι πρόθυμη να το πράξει.

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ενσωμάτωση είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνία στην οποία θα ζουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο ζουν την προσωπική τους ιστορία επιτυχίας στη Βαυαρία.

Το κρατίδιο αποσκοπεί σε μια κουλτούρα συνένωσης στην οποία άτομα με ξένες ρίζες μπορούν και θέλουν να συνεισφέρουν – στην εργασία και στην τοπική κοινότητα. Και μια κουλτούρα εκτίμησης. Χωρίς αυτούς το κρατίδιο της Βαυαρίας θα ήταν φτωχότερο.

Η πολιτική ένταξης της Βαυαρίας επικεντρώνεται στα ακόλουθα

  • Τη γερμανική γλώσσα – ως το κλειδί για την επιτυχή ενσωμάτωση,
  • παροχή αξιών και καθημερινών δεξιοτήτων,
  • εκπαίδευση σε παιδικά κέντρα και σχολεία,
  • εκπαίδευση και εργασία,
  • στέγαση.

Επιπλέον, η πολιτική ένταξης της Βαυαρίας δημιουργεί δομές, έτσι ώστε η ενσωμάτωση να επιτυγχάνεται με

  • συμβουλευτική για πρόσφυγες και ένταξή τους σε ολόκληρη τη Βαυαρία και
  • ενίσχυση της εθελοντικής εργασίας μέσω οδηγών ένταξης πλήρους απασχόλησης.

Ο νόμος περί ενσωμάτωσης της Βαυαρίας (BayIntG) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017. Το πλαίσιο και οι στόχοι της βαυαρικής πολιτικής ένταξης βασίζονται σε αυτό.

Οι μετανάστες που έχουν άδεια μόνιμης παραμονής στη Βαυαρία πρέπει να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τη γερμανική γλώσσα και τον πολιτισμό και, με τη σειρά τους, να βιώσουν την αποδοχή και την ανοχή. Από την άλλη πλευρά, απαιτείται από τους ανθρώπους που έρχονται στη Βαυαρία να αποδεχθούν τις δεσμευτικές απαιτήσεις του νομικού της συστήματος και αξιών και να τις αποδεχθούν ως το πρότυπο που ισχύει τώρα για αυτούς.

Με τη συμφωνία ένταξης μέσω της κατάρτισης και της εργασίας, την οποία η κρατική κυβέρνηση της Βαυαρίας συνήψε με την οικονομία της Βαυαρίας και την περιφερειακή διεύθυνση της Βαυαρίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης, κατάφερε να τοποθετήσει πολλούς πρόσφυγες σε θέσεις πρακτικής άσκησης, εκπαίδευσης και εργασίας.

Με τη βοήθεια του κρατικού προγράμματος έκτακτης ανάγκης του Συμφώνου Στέγασης της Βαυαρίας, το κρατίδιο της Βαυαρίας δημιουργεί χώρο διαβίωσης για αναγνωρισμένους πρόσφυγες δίπλα σε ντόπιους.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα για τη Γερμανία

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.