Τι είναι το Στεγαστικό επίδομα (Wohngeld)

Τι είναι το Στεγαστικό επίδομα (Wohngeld), ποιοί το δικαιούνται και σε ποιο ύψος παρέχεται;

Εδώ και πάνω από 50 χρόνια τώρα, το στεγαστικό επίδομα (Wohngeld) βοηθά πολίτες με χαμηλό εισόδημα στη Γερμανία για την κάλυψη των εξόδων στέγασης. 

Το στεγαστικό επίδομα χορηγείται μόνο κατόπιν αιτήματος και μόνο αν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις για:

• Ενοικιαστές χώρων κατοικίας προς ιδία χρήση (επιδότηση ενοικίου)
• Ιδιοκτήτες χώρων κατοικίας προς ιδία χρήση (επιδότηση επιβάρυνσης)

Το στεγαστικό επίδομα δεν είναι ελεημοσύνη του κράτους.

Όλοι οι δικαιούχοι, έχουν ένα νόμιμο δικαίωμα για την επιδότηση αυτή. Το στεγαστικό επίδομα αυξήθηκε τελευταία φορά την 1η Ιανουαρίου 2016 και από τότε παραμένει στα ίδια επίπεδα.

 

Ποιος μπορεί να λάβει στεγαστικό επίδομα (Wohngeld);

Αν δικαιούστε να κάνετε αίτηση για στεγαστικό επίδομα και σε ποιο ύψος, εξαρτάται από τρεις παράγοντες:

τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη,
• το ύψος του συνολικού εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού,
• το ύψος του επιδοτήσιμου ενοικίου ή της επιδοτήσιμης επιβάρυνσης.

Πολίτες που δικαιούνται κρατικό κοινωνικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει και το κόστος της στέγασης, δεν δικαιούνται Wohngeld. Ειδικότερα, στεγαστικό επίδομα (Wohngeld) δεν δικαιούνται πολίτες που λαμβάνουν:

• Βασική σύνταξη (Grundsicherung)
• Επίδομα ανεργίας ΙΙ (ALG II)
• Κοινωνικό επίδομα (Sozialgeld) και
• Βοήθεια διαβίωσης σύμφωνα με το 12ο Κοινωνικό Κώδικα.
Πολίτες που βρίσκονται σε κατάρτιση, ζουν μόνοι τους και κατά βάση δικαιούνται επιχορήγηση σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης (BaFög), δεν δικαιούνται στεγαστικό επίδομα.

 

Πως γίνεται η αίτηση για στεγαστικό επίδομα;

Μπορείτε να λάβετε στεγαστικό επίδομα μόνο εάν υποβάλετε τη σχετική αίτηση και αποδείξετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις. Τα έντυπα της αίτησης θα βρείτε στην υπηρεσία στεγαστικού επιδόματος, ή στο κοινοτικό, δημοτικό η περιφερειακό γραφείο της περιοχής σας. Εκεί θα λάβετε επίσης και εκτενή συμβούλεψη για το θέμα. Μετά την επεξεργασία της αίτησης σας, η αρμόδια υπηρεσία θα εκδώσει και θα σας αποστείλει εγγράφως την απόφασή της.

 

Ανώτατα ποσά ενοικίου και επιβάρυνσης σε ευρώ

Για τα ανώτατα ποσά ενοικίου ανάλογα με τη ζώνη ενοικίου στην οποία βρίσκεται η κατοικία και τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού που λαμβάνονται υπόψη, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.
Εδώ θα βρείτε τους καταλόγους με τις ζώνες ενοικίων όλων των κοινοτήτων και δήμων της Γερμανίας:
http://www.bmu.de/t…/stadt-wohnen/wohngeld/wohngeldtabellen/
Μια πιο προσιτή επισκόπηση των ζωνών ενοικίων για όλες τις κοινότητες και δήμους σε όλα τα γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια θα βρείτε εδώ:
https://www.wohngeld.org/mietstufe.html

Ανώτατα ποσά ενοικίου και επιβάρυνσης σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1, WoGG

Αριθμός Ανώτατο ποσό σε ευρώ
μελών του για δήμους της
νοικοκυριού ζώνης ενοικίου
——————————————————————-
1 I:312, II:351, III:390, IV:434, V:482, VI:522
2 I:378, II:425, III:473, IV:526, V:584, VI:633
3 I:450, II:506, III:563, IV:626, V:695, VI:753
4 I:525, II:591, III:656, IV:730, V:811, VI:879
5 I:600, II:675, III:750, IV:834, V:927, VI:1004
Πρόσθετο ποσό για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού που πρέπει να ληφθεί υπόψη I:71, II:81, III:91, IV:101, V:111, VI:126

 

Ποιο είναι το ύψος του στεγαστικού επιδόματος;

Το στεγαστικό επίδομα υπολογίζεται εξατομικευμένα για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με βάση το μέγεθος νοικοκυριού, το εισόδημα και το ποσό ενοικίου ή επιβάρυνσης που πληρώνεται από το νοικοκυριό.
Οι Πίνακες στεγαστικού επιδόματος προσφέρουν έναν προσανατολισμό για το ύψος του επιδόματος. Τους πίνακες θα τους βρείτε εδώ:
http://www.bmu.de/t…/stadt-wohnen/wohngeld/wohngeldtabellen/

Ο γρηγορότερος τρόπος για να υπολογίσετε το στεγαστικό επίδομα που δικαιούστε, είναι μέσω ενός Υπολογιστή στεγαστικού επιδόματος. Έναν πολύ καλό υπολογιστή στεγαστικού επιδόματος θα βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://www.wohngeld.org/wohngeldrechner.html

Για ποιο διάστημα καταβάλλεται το στεγαστικό επίδομα;

Το στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται συνήθως για χρονικό διάστημα 12 μηνών , με ισχύ από την πρώτη του μήνα, στον οποίο υποβάλλατε την αίτηση στεγαστικού επιδόματος. Εάν θέλετε να επεκτείνετε το διάστημα επιδότησης θα πρέπει περίπου 2 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου επιδότησης να υποβάλετε νέα αίτηση. Αυτό δίνει στην Υπηρεσία Στεγαστικού Επιδόματος αρκετό χρόνο για να μπορέσει να επεξεργαστεί την αίτησή σας εγκαίρως, έτσι ώστε να μην διακοπεί η επιδότηση.

metafrasi.de

Ακολουθήστε μας στο Facebook, ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα για τη Γερμανία

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.