Τι θα ισχύει στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία της Βαυαρίας από Δευτέρα

Τι θα ισχύει στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία της Βαυαρίας από Δευτέρα

Δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των διακοπών της Πεντηκοστής των Καθολικών, οι κανόνες για τα σχολεία και τις εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας στη Βαυαρία αλλάζουν ξανά – ανάλογα με τον τοπικό επταήμερο δείκτη επίπτωσης.

Μετά από ημέρες συζήτησης σχετικά με το πώς να προχωρήσουν τα σχολεία στη Βαυαρία, ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Βαυαρία κατέληξε σε συμφωνία στις αρχές της εβδομάδας.

Οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι ζήτησαν να γίνονται εκ περιτροπής και διά ζώσης διδασκαλία έως και ένα δείκτη επίπτωσης 165, όπως προβλέπει το φρένο έκτακτης ανάγκης της κυβέρνησης. Αυτή η τιμή ήταν αρχικά πολύ υψηλή για το CSU, το οποίο ήθελε να διατηρηθεί το 100 ως το όριο.

Το αποτέλεσμα είναι ένας συμβιβασμός. Ανάλογα με τον τύπο του σχολείου ή το επίπεδο της τάξης, οι κανόνες αλλάζουν σε δύο βήματα – πρώτα την επόμενη Δευτέρα και μετά πιθανώς μετά τις διακοπές της Πεντηκοστής.

Ειδικά για τους νεότερους μαθητές, η παρουσία στην τάξη και η άμεση επαφή με τον δάσκαλο δεν μπορούν να αντικατασταθούν – ούτε καν με την καλύτερη εξ αποστάσεως διδασκαλία, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας.

Σχολεία

Από τη Δευτέρα, σημαντικά περισσότεροι μαθητές των δημοτικών σχολείων θα έχουν το δικαίωμα να πάνε στο σχολείο στη Βαυαρία από ό,τι πριν. Για τις τάξεις 1 έως 3, θα είναι δυνατή η διδασκαλία με δείκτη επίπτωσης 165 σε περιφέρειες και σε πόλεις.

Μέχρι στιγμής, το όριο ήταν το 100 – όπου ήταν υψηλότερο, μόνο οι μαθητές της τετάρτης τάξης είχαν τη δυνατότητα να πάνε στο σχολείο.

Μέχρι τον δείκτη επίπτωσης 50, παραμένει ο προηγούμενος κανονισμός: Διά ζώσης διδασκαλία για όλους τους μαθητές του δημοτικού – χωρίς τήρηση ελάχιστης απόστασης. Μεταξύ 50 και 165, πρέπει να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων.

Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, θα γίνεται εκ περιτροπής διδασκαλία. Πάνω από τον δείκτη επίπτωσης 165, μόνο οι μαθητές της τετάρτης τάξης μπορούν να πάνε στο σχολείο, ενώ όλοι οι άλλοι θα δέχονται εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Οι κανόνες στα ειδικά σχολεία γίνονται πιο περίπλοκοι από πριν

Μέχρι τον δείκτη επίπτωσης 50, το ίδιο ισχύει για τα κέντρα υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών ιδρυμάτων όπως και στα δημοτικά σχολεία: Πλήρης διά ζώσης διδασκαλία χωρίς ελάχιστες αποστάσεις. Στις άλλες τάξεις των κέντρων ειδικών αναγκών και στα άλλα σχολεία ειδικών αναγκών θα πραγματοποιούνται είτε διά ζώσης μαθήματα με ελάχιστες αποστάσεις ή εκ περιτροπής διδασκαλία.

Το νέο σε αυτά είναι

Εάν ο δείκτης επίπτωσης είναι μεταξύ 50 και 165, οι τάξεις 1 έως 6 όλων των σχολείων για παιδιά με ειδικές ανάγκες θα διδάσκονται στο σχολείο – εάν τηρείται η ελάχιστη απόσταση, ολόκληρη η τάξη, διαφορετικά οι μισές ομάδες σε εκ περιτροπής διδασκαλία.

Και εδώ, η οριακή τιμή αυξάνεται από 100 σε 165. Οι άλλες βαθμίδες επιτρέπεται να πάνε στο σχολείο μόνο μέχρι τις διακοπές της Πεντηκοστής, εάν ο δείκτης είναι χαμηλότερος του 100. Μετά τις διακοπές της Πεντηκοστής (από τις 7 Ιουνίου) η οριακή τιμή 165 θα πρέπει να ισχύει για όλους.

Εάν τα περιστατικά υπερβαίνουν τα 100 ή τα 165, επιτρέπεται να επισκεφθούν το σχολείο μόνο οι απόφοιτοι και οι μαθητές της τετάρτης τάξης. Όλοι οι άλλοι θα διδάσκονται εξ αποστάσεως.

Στα σχολεία μέσης, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, στα γυμνάσια, καθώς και στα τεχνικά και επαγγελματικά γυμνάσια, τίποτα δεν θα αλλάξει μέχρι τις διακοπές της Πεντηκοστής: Με δείκτη έως και 100, τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Βαυαρία θα προσφέρουν εκ περιτροπής διδασκαλία για όλες τις βαθμίδες – ή διά ζώσης διδασκαλία με τήρηση ελάχιστων αποστάσεων, όπου αυτό είναι δυνατό. Πάνω από την τιμή των 100 θα πηγαίνουν μόνο η 11η τάξη και οι τελικές βαθμίδες στα σχολεία.

Μετά τις διακοπές της Πεντηκοστής (από τις 7 Ιουνίου) το όριο μέχρι το οποίο θα διδάσκονται όλοι οι μαθητές (εκ περιτροπής) στο σχολείο θα αυξηθεί σε 165.

Παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία

Τίποτα δεν θα αλλάξει προς το παρόν για νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς. Με τοπική επίπτωση έως και 50, επιτρέπεται να ανοίγουν κανονικά, μεταξύ 50 και 100, θα υπάρχει περιορισμένη τακτική λειτουργία – δηλαδή φύλαξη σε σταθερές ομάδες. Εάν ο δείκτης επίπτωσης είναι μεγαλύτερος του 100, τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί είναι επιτρέπεται να παρέχουν μόνο επείγουσα φύλαξη (Notbetreuung).

Το όριο θα αυξηθεί από 100 σε 165 “αποκλειστικά για τη φύλαξη των μαθητών”, όπως αναφέρεται στον νέο κανονισμό της Βαυαρίας. Αυτό ισχύει για Kinderhorte, αλλά και για εγκαταστάσεις μικτής ηλικίας όσον αφορά τα παιδιά σχολικής ηλικίας.

Προκειμένου να δοθεί στα σχολεία κάποια σιγουριά προγραμματισμού, κάθε Παρασκευή στη Βαυαρία καθοριζόταν εδώ και εβδομάδες ποια θα ήταν η διδασκαλία για ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα: Ανάλογα με τον επταήμερο δείκτη επίπτωσης για την αντίστοιχη περιφέρεια ή πόλη, η απόφαση λαμβανόταν είτε για διά ζώσης, είτε εκ περιτροπής είτε εξ αποστάσεως διδασκαλία για ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του ομοσπονδιακού φρένου έκτακτης ανάγκης, αυτό δεν ισχύει πλέον.

Τώρα ο κανόνας είναι ο εξής

Εάν ο δείκτης επίπτωσης που αναφέρεται από το Ινστιτούτο Robert Koch είναι σταθερά για τρεις ημέρες άνω του 100 (ή 165 για δημοτικά σχολεία), οι αντίστοιχοι περιορισμοί στις σχολικές λειτουργίες ισχύουν από την μεθεπόμενη μέρα.

Αντίστροφα, ο υπολογισμός είναι ακόμη πιο αυστηρός

Για να πραγματοποιηθεί και πάλι εκ περιτροπής διδασκαλία, ο δείκτης επίπτωσης πρέπει να είναι σταθερά κάτω από το 100 (ή 165) για πέντε συνεχόμενες ημέρες.
Όλοι οι άλλοι προηγούμενοι κανόνες για τα σχολεία παραμένουν αμετάβλητοι.

Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την απαίτηση χρήσης μάσκας σε ολόκληρο το σχολικό χώρο. Εδώ και περίπου ένα μήνα ισχύει επίσης η υποχρέωση τεστ στη Βαυαρία: Για να μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν σε διά ζώσης διδασκαλία, οι μαθητές και οι δάσκαλοι στη Βαυαρία πρέπει να υποβάλονται σε τεστ τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Τα παιδιά και οι έφηβοι πρέπει είτε να κάνουν αυτοδιαγνωστικό τεστ στο σχολείο είτε να φέρουν απόδειξη αρνητικού τρέχοντος τεστ PCR ή γρήγορου τεστ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα για τη Γερμανία

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.