Τα στοιχεία της πόλης δείχνουν: Οι κάτοικοι του Μονάχου εργάζονται συχνότερα από το σπίτι

Τα στοιχεία της πόλης δείχνουν: Οι κάτοικοι του Μονάχου εργάζονται συχνότερα από το σπίτι

Πριν από την πανδημία, το γραφείο ήταν το νούμερο ένα μέρος για εργασία στην πόλη. Εν τω μεταξύ, ωστόσο, αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων που εργάζεται από το σπίτι αυξάνεται – αλλά όχι για όλους τους κατοίκους του Μονάχου.

Τον Απρίλιο, το 24,9% των εργαζομένων στη Γερμανία εργάστηκε από το σπίτι

Οι κάτοικοι του Μονάχου εργάζονται πλέον από το σπίτι τους σημαντικά περισσότερο απ’ ό,τι πριν από την πανδημία. Η αύξηση της εργασίας από το σπίτι έχει συχνά συζητηθεί και τεκμηριωθεί με αριθμούς.

Το Ινστιτούτο Ifo, για παράδειγμα, δημοσίευσε νέα στοιχεία στις αρχές Μαΐου. Σύμφωνα με αυτά, το 24,9% των εργαζομένων στη Γερμανία εργάστηκε από το σπίτι τον Απρίλιο. Μικρή μείωση σε σύγκριση με τον Μάρτιο (27,6%), αλλά εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλό ποσοστό.

Υπάρχει μια σαφής τάση προς την τηλεργασία στο Μόναχο

Εν τω μεταξύ, όμως, υπάρχουν και τα στοιχεία του Μονάχου που έχει συλλέξει η ίδια η στατιστική υπηρεσία της πόλης. Δείχνουν: Υπήρχε μια σαφής τάση προς την τηλεργασία στην πόλη. Αλλά το ποιος επιτρέπεται να κάνει χρήση της τηλεργασίας ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό.

Η πόλη έστειλε επιστολή σε 22.000 άτομα στην τύχη για την έρευνα και 7.073 κάτοικοι του Μονάχου συμμετείχαν, συμπληρώνοντας ερωτηματολόγιο γραπτώς ή ηλεκτρονικά μεταξύ των μέσων Ιανουαρίου και των τελών Φεβρουαρίου 2021.

Πώς άλλαξε η εργασία ως αποτέλεσμα της πανδημίας;

Το 69,5% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα μπορούσε να εργάζεται και από το σπίτι. Η πόλη τους ρώτησε λεπτομερέστερα πώς άλλαξε η εργασία τους ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Έγινε πολύ ξεκάθαρο: πριν από την πανδημία, το γραφείο ήταν σαφώς στην πρώτη θέση ως χώρος εργασίας. Το 70 τοις εκατό των ερωτηθέντων εργάζονταν σχεδόν αποκλειστικά στον τοπικό τους εργοδότη.

Αυτό έχει αντιστραφεί: στο μέλλον, μόνο το 16% περίπου αναμένει ότι θα πρέπει πάντα να πηγαίνει στο γραφείο ή στον πελάτη για την εργασία του.

Η πόλη έχει χωρίσει τους ερωτηθέντες σε διάφορες ομάδες

Μόνο περίπου το έντεκα τοις εκατό των ερωτηθέντων εργάζονταν στο σπίτι τουλάχιστον το μισό του χρόνου εργασίας τους πριν από την πανδημία – στο μέλλον, το 55 τοις εκατό των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένουν να είναι σε θέση να το διαχειριστούν με αυτόν τον τρόπο.

Η πόλη χώρισε επίσης τους ερωτηθέντες σε διαφορετικές ομάδες, ανάλογα με το πώς ήταν η κατάσταση της εργασίας τους πριν από την πανδημία.

Αυτό δείχνει ότι, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ ή λίγο ήταν συνηθισμένη η τηλεργασία πριν από την πανδημία, έχει γίνει πιο συνηθισμένη σε όλες τις ομάδες.

Για λίγους παρέμεινε το ίδιο, σχεδόν κανείς δεν εργάζεται στο γραφείο συχνότερα μετά την πανδημία από ό,τι πριν.

Η τηλεργασία εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τον κλάδο

Ωστόσο, η δυνατότητα τηλεργασίας δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στους κατοίκους του Μονάχου.

Για παράδειγμα, οι στατιστικολόγοι της πόλης διαπίστωσαν ότι τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο είναι σε θέση να εργάζονται από το σπίτι σημαντικά συχνότερα (το 80% αυτών) από τα άτομα με μεσαίο μορφωτικό επίπεδο (55%) και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (24%).

Το διαβατήριο παίζει επίσης ρόλο: όσοι δεν έχουν γερμανική υπηκοότητα είναι σημαντικά λιγότερο πιθανό να εργάζονται από το σπίτι σε σχέση με τα άτομα με γερμανικό διαβατήριο. Φυσικά, η τηλεργασία εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα.

Η εστίαση, ο τουρισμός και ο κλάδος της υγείας, για παράδειγμα, έχουν ποσόστωση τηλεργασίας μικρότερη από 40 τοις εκατό. Οι ερωτηθέντες που εργάζονται σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να εργάζονται στους φορητούς υπολογιστές τους στο σπίτι στο 94% των περιπτώσεων.

Παραδόξως, το 89% των ερωτηθέντων που εργάζονται στην αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσαν ότι μπορούν να εργάζονται από το σπίτι.

Η πόλη το εξηγεί αυτό λέγοντας ότι τα άτομα που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα στο Μόναχο συχνά εκτελούν επίσης διοικητικές εργασίες που μπορούν να γίνουν καλύτερα από το σπίτι.

Έτσι φαίνεται πως η τηλεργασία θα παραμείνει μέρος του κόσμου της εργασίας στο Μόναχο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα για τη Γερμανία

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.