Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε Μόναχο-Νυρεμβέργη

Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε Μόναχο-Νυρεμβέργη

Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου λαμβάνοντας υπ’ όψιν: το άρθρο 15 του ν.4415/2016 (Α’159), το άρθρο 13 του ν.3149/2003 (Α’141) την αριθμ.83046/Η2/30.06.2020 (Β’ 2687) Υπουργική Απόφασητο υπ’ αριθμ. 6064/Η2/18.01.2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των κάτωθι ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια Μονάχου και Νυρεμβέργης.

  1. ΠΕ03 Μαθηματικών
  2. ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων)
  3. ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας
  4. ΠΕ70 Δασκάλων
  5. ΠΕ82 Μηχανικών για τη διδασκαλία του μαθήματος Technik
  6. ΠΕ86 Πληροφορικής

Η μοριοδότηση αυτών θα λάβει υπόψη της τα ειδικότερα προσόντα και κριτήρια που ισχύουν για την απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 83046/Η2/30.06.2020 Υπουργική Απόφαση.

Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι απαιτείται αυξημένη Γερμανομάθεια για τη διδασκαλία των μαθημάτων που διδάσκονται στη γερμανική γλώσσα.

Επιπλέον είναι απαραίτητο το αντικείμενο των σπουδών των προς πρόσληψη εκπαιδευτικών να συνάδει με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους προκειμένου να εκδοθεί άδεια διδασκαλίας από τις Βαυαρικές αρχές.

Οι αλλογενείς υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου semuenchen@sch.gr του ΣΓΕ Μονάχου, έως την  Παρασκευή 21/01/2021 και ώρα 12:00 Γερμανίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Τη συνημμένη αίτηση.

2.Βασικό Πτυχίο και πιστοποιητικό αναλυτικής Βαθμολογίας, μεταφρασμένα στα Γερμανικά, εφόσον το πτυχίο έχει ληφθεί στην Ελλάδα.

3.Διπλώματα Μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης/ Διδακτορικό) μεταφρασμένα στα Γερμανικά, εφόσον έχουν ληφθεί στην Ελλάδα.

4.Βιογραφικό σημείωμα στη Γερμανική

5.Πιστοποιητικό Γερμανομάθειας 6.

6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7.Βεβαίωση προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει 8.

8. Αντίγραφο διευρυμένου ευρωπαϊκού ποινικού μητρώου (ErweitertesEuropäischesFührungszeugnis) ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αίτηση έκδοσής του.

Βρείτε την αίτηση: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ

Πηγή κειμένου: Συντονιστικό Γραφείο Μονάχου

Ακολουθήστε μας στο Facebook, ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα για τη Γερμανία

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.