Προκήρυξη θέσης εργασίας στο Γενικό Προξενείο Μονάχου

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μόναχο προκηρύσσει:

Mία (1) θέση εργασίας Επιστημονικού Συνεργάτη στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Μονάχου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), διετούς διάρκειας, με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 2.500,00 ευρώ.

Απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων:

  • Μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας με ελληνική ή γερμανική ιθαγένεια.
  • Κατώτερο όριο ηλικίας το 21ο έτος συμπληρωμένο και ανώτατο το 60ο έτος.
  • Εφόσον είναι Έλληνες υπήκοοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές.
  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και – ει δυνατόν – και μεταπτυχιακού τίτλου.
  • Άριστη γνώση της Γερμανικής και της Ελληνικής. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.
  • Θα συνεκτιμηθεί η εξοικείωση με την τοπική αγορά και η προθυμία αφενός στην υποστήριξη εκδηλώσεων προβολής της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου στη παροχή συνδρομής προς την Αρχή.
  • Να προσκομίσουν αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Ο/η προσλαμβανόμενος/η εφόσον έχει την ελληνική ιθαγένεια, μπορεί με αίτηση του/της να υπαχθεί στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθεί σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η σχετική δυνατότητα.

Το ασφαλιστικό καθεστώς των αλλοδαπών διέπεται από την επιτόπια νομοθεσία. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθεί.

Ο σχετικός φάκελος θα πρέπει να αποσταλεί, ταχυδρομικώς μέχρι και την 16η Οκτωβρίου 2020, στη διεύθυνση του Γενικού Προξενείου Μονάχου Möhlstraße 22, 81675 München.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα για τη Γερμανία

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.