Μόναχο: Οι σημαντικότεροι και πιο χρήσιμοι αριθμοί

Μόναχο: Οι σημαντικότεροι και πιο χρήσιμοι αριθμοί

Ενιαίος αριθμός αρχής – κεντρική τηλεφωνική υπηρεσία Μονάχου: 089 115

Σκουπίδια

 • Κέντρο πληροφόρησης της εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων στο Μόναχο 233-962 00

Κτίρια

 • Κέντρο εξυπηρέτησης τοπικών κτιρίων 233-964 84 (Οικοδομησιμότητα, αιτήσεις, άδεια οικοδόμησης)
 • PlanTreff – πληροφορίες για την αστική ανάπτυξη 233-229 42
 • Γραφείο πληροφοριών του κατασκευαστικού τμήματος 233-962 11 (αστικά κτίρια, χώροι πρασίνου, δρόμοι, αποχέτευση)
 • Bauzentrum Μόναχο (συμβουλές και έκθεση) 54 63 66 0

Διαβούλευση

 • Γραφείο Συμβουλών Πολιτών του Δημάρχου 233-925 27
 • Συμβουλές για ηλικιωμένους και συγγενείς τους 233-683 58
 • Γραφείο παραπόνων για προβλήματα φροντίδας ηλικιωμένων 233-969 66
 • Συμβουλές για την ισότητα για τις γυναίκες 233-924 65
 • Συμβουλές για νέους από νέους (πληροφορίες) 12 15 000
 • Συμβουλές για λεσβίες και ομοφυλόφιλους 23 00 09 42
 • Πληροφορίες πόλης στο Δημαρχείο 233-969 60 (Ενημερωτικό υλικό, φυλλάδια)

Κέντρο αιτήσεων ανεύρεσης εργασίας

 • BewerbungsCenter της πόλης του Μονάχου 233-967 89

Γραφείο Πολιτών

 • Εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή, έγγραφα ταυτότητας, 233-960 00 (Πιστοποιήσεις, πιστοποιητικά καλής συμπεριφοράς)

Αποχέτευση

 • Εξυπηρέτηση πελατών 233-96 071 (Ερωτήσεις σχετικά με την τακτοποίηση βρόχινου νερού / λυμάτων)
 • Αποχέτευση σπιτιών και ακινήτων 233-96 996 (Επίβλεψη κατασκευής, έγκριση σχεδιασμού)
 • Γραφείο πληροφοριών κτιριακού τμήματος 233-96 211 (γενικές πληροφορίες)
 • Υπηρεσία καναλιών 089-66 1818

Γραφείο απολεσθέντων

 • Πληροφορίες σχετικά με την παράδοση και τη συλλογή των χαμένων περιουσιακών στοιχείων 233-960 45

Υγεία και περιβάλλον

 • Τηλέφωνο εξυπηρέτησης για θέματα υγείας και περιβάλλοντος 233-963 00 (Τμήμα Υγείας, περιβαλλοντικό τηλέφωνο)
 • Δημοτική διοίκηση νεκροταφείων 2 31 99 01
 • Δημοτική ταφή 2 31 99 02

Επιχειρήσεις και οικονομία

 • Ενιαίο σημείο επαφής για εταιρείες, ανάπτυξη επιχειρήσεων 233-220 70
 • Εμπορική Αρχή 233-960 30

Παιδιά και οικογένεια

 • Συμβουλές για μονογονείς (πατρότητα, διατροφή) 233-229 92
 • Παιδική μέριμνα 233-967 75 (Νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, κέντρα φύλαξης, πρωτοβουλίες γονέα-παιδιού, κλπ.)
 • Παιδική μέριμνα στις οικογένειες 233-201 57
 • Γραφείο πληροφοριών πρόνοιας 233-495 01
 • Γραφείο ληξιαρχείου Μονάχου 233-960 60

Πολιτισμός

 • Πολιτιστική χρηματοδότηση 233-969 39

Μετανάστευση και ένταξη

 • Διαπολιτισμικό Γραφείο 233-405 42 (μακροχρόνια άνεργοι μετανάστες)
 • Γραφείο Μετανάστευσης 233-960 10

Καθαριότητα / φωτισμός δρόμου

 • Τηλέφωνο εξυπηρέτησης „Rein. Und Sauber.“ 233-962 96 (οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σοβαρή ρύπανση σε δημόσιους δρόμους και χώρους πρασίνου)
 • Τηλέφωνο εξυπηρέτησης „Bei Anruf Licht!“ 233-962 22 (οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σπασμένα φώτα δρόμου)

Σχολείο και εκπαίδευση

 • Σχολεία, γενικές πληροφορίες 233-967 79
 • Σχολικές μεταφορές 233-967 76
 • Εκπαίδευση και προώθηση ανόδου 233-967 78
 • Συμβουλές για το σχολείο και την περαιτέρω εκπαίδευση 233-833 00
 • Εκπαιδευτική Συμβουλευτική – Διεθνής 233-268 75 (Συμβουλές για σχολικούς τύπους, σχολείο ή εκπαιδευτικά θέματα για μετανάστες και Γερμανούς, επιστροφή από το εξωτερικό)
 • Εκπαιδευτικές συμβουλές 233-282 30
 • Κεντρική Υπηρεσία Ψυχολογικής Στήριξης 233-665 00
 • Κρατική σχολική διαβούλευση για το Μόναχο 38 38 49-50
 • Κρατική Εκπαιδευτική Αρχή στο 54 41 35-0

Κέντρα κοινωνικών υπηρεσιών

 • Κέντρο Κοινωνική: 233-968 05
 • Εργασία: 599 95-200

Schwabing-Freimann Κοινωνική: 233-968 11

 • Εργασία: 358 31-200

Orleansplatz Κοινωνική: 233-968 06

 • Εργασία: 679 72-0

Sendling-Westpark Κοινωνική: 233-968 09

 • Εργασία: 724 98-200

Laim-Schwanthalerhöhe Κοινωνική: 233-968 01

 • Εργασία: 579 58-200

Neuhausen-Moosach Κοινωνική: 233-968 02

 • Εργασία: 233-968 02

Berg am Laim-Trudering-Riem Κοινωνική: 233-968 08

 • Εργασία: 456 70-420

Ramersdorf-Perlach Κοινωνική: 233-968 12

 • Εργασία: 233-968 12

Giesing-Harlaching Κοινωνική: 233-968 07

 • Εργασία: 456 70-200

Plinganserstrasse Κοινωνική: 233-968 00

 • Εργασία: 233-968 00

Nord Κοινωνική: 233-968 03, -96810

 • Εργασία: 233-358934 200

Pasing Κοινωνική: 233-968 04

 • Εργασία: 233-968 04

Κεντρικά κοινωνικής βοήθειας αστέγων: 233-4 01 05

 • Εργασία: 233-4 01 05

Αθλητισμός

 • Κέντρο πληροφοριών αθλητισμού στο Μόναχο 233-9 67 77

Φόροι, δασμοί, τέλη

 • Υπουργείο Οικονομικών και Φορολογίας 233-2 78 22

Σημεία αναφοράς σφαλμάτων

 • Καταστολή παρεμβολών ρεύματος 3 81 01 01
 • Καταστολή παρεμβολών αερίου 15 30 16
 • Καταστολή παρεμβολών νερού 18 20 52
 • Καταστολή παρεμβολών τηλεθέρμανσης 23 03 03
 • Επόπτευση καναλιών 66 18 18

Τουρισμός

 • Τουριστικό τηλεφωνικό κέντρο: 233-9 65 00 (Πληροφορίες Μονάχου, κράτηση ξενοδοχείου)

Κυκλοφορία και κινητικότητα

 • Ταξινόμηση οχημάτων και άδειες οδήγησης 233-9 60 90
 • Άδειες στάθμευσης 233-3 97 99

Στέγαση

 • Συμβουλές για θέματα ενοικίασης και στέγασης 233-4 02 00
 • Συμβουλές για επιδόματα στέγης και επιδότηση ενοικίου 233-4 92 50
 • Κοινωνική στέγαση 233-9 68 20 (Κέντρο πελατών – εγγραφή και κατανομή)
 • Κέντρο πληροφόρησης για άστεγους και πρόληψη 233-4 01 05
Ακολουθήστε μας στο Facebook, ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα για τη Γερμανία

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.