Μόναχο: Το μήνυμα του Αρχιμανδρίτη για την Μεγάλη Εβδομάδα

Όπως είναι ήδη γνωστό, λόγω του ιού, αναστέλλονται όλες οι Ακολουθίες. Τι γίνεται, όμως, με την Προσευχή και την επίσκεψή μας στην Εκκλησία; Ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος απαντά στις ερωτήσεις μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις είναι μονάχα για τους πιστούς της πόλης του Μονάχου (και της Ενορίας των Αγίων Πάντων Μονάχου).

 

Ακολουθούν οι απαντήσεις του Αρχιμανδρίτη Γεωργίου Σιώμου (Ενορία Αγίων Πάντων Μονάχου)

Ευχαριστώ πολύ που μου δίδεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω διαδικτυακά μαζί σας σε αυτούς τους πρωτόγνωρους καιρούς για όλους μας, μίας πανδημίας που έχει αλλάξει την καθημερινότητα μας.

Όπως γράφει και ο Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος στην ανακοίνωση του από 06. Απριλίου 2020 πρόκειται όντως για μέτρα που προκαλούν «πόνο καρδιάς», αλλά έχουν ληφθεί για την υγεία όλων μας.

Πάτερ Γεώργιε επικρατεί μια αναστάτωση τις τελευταίες μέρες, σχετικά με το αν θα μπορέσουν οι πιστοί να εκκλησιαστούν τις Ημέρες του Πάσχα. Τι ισχύει τελικά;

Η Ανακοίνωση της Μητροπόλεως που προανέφερα, ορίζει ρητά «αναστολή τέλεσης όλων των ιερών μυστηρίων και των λοιπών εκκλησιαστικών ακολουθιών με συμμετοχή των πιστών» όπως και «όλων των ενοριακών εκδηλώσεων και όλων των συναθροίσεων».

Αυτό σημαίνει ότι όπως και σε ολόκληρη την Γερμανία αλλά και σε όλους τους λατρευτικούς χώρους δεν μπορούν να γίνουν ακολουθίες με τη συμμετοχή πιστών.

Για αυτό το λόγο θα προχωρήσουμε στην ζωντανή αναμετάδοση των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα, ελπίζοντας πως θα είναι μία ευκαιρία επικοινωνίας με τους ανθρώπους μας.

Ευχαριστούμε και το bavariagr.de που μας βοηθάει ουσιαστικά σε αυτό το εγχείρημα, αλλά και τις υπόλοιπες ιστοσελίδες που θα φιλοξενήσουν αυτήν την προσπάθεια.

Το πρόγραμμα της ζωντανής αναμεταδόσεως των ακολουθιών χωρίς τη συμμετοχή πιστών θα εκδοθεί ξεχωριστά.

Θα μπορούν να έρχονται οι πιστοί παρ’ όλα αυτά στην Εκκλησία, εκτός των ωρών της Θείας Λειτουργίας, για να προσευχηθούν ή να έχουν την ευκαιρία οι πιστοί να προσκυνήσουν τον Επιτάφιο ή θα μεταδοθεί το Άγιο Φως στους πιστούς; Προβλέπεται κάτι τέτοιο για φέτος;

Ισχύει ότι ανέφερα και στην προηγούμενη ερώτηση ότι αναστέλλονται όλα όσα γίνονται στον ναό και κάθε τι που θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία συναθροίσεως. Καλούμε όλους να παραμείνουν στα σπίτια τους, και να μετατρέψουν τα σπίτια τους σε εκκλησίες.

Προσευχηθείτε, ανάψτε καντήλι, θυμιατό και κερί και, για την Ανάσταση, σας προτείνω αυτήν την προσευχή:
Ανάβουμε τις λαμπάδες μας και ψέλνουμε μαζί το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Διαβάζουμε:

᾽Ανάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ῞Αγιον Κύριον ᾽Ιησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον. Τόν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καί τήν ἁγίαν σου ᾽Ανάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν. Σύ γάρ εἶ Θεός ἡμῶν, ἐκτός Σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τό ὄνομά Σου ὀνομάζομεν.

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί προσκυνήσωμεν τήν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ᾽Ανάστασιν· ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διαπαντός εὐλογοῦντες τόν Κύριον, ὑμνοῦμεν τήν ᾽Ανάστασιν αὐτοῦ. Σταυρόν γάρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Μπορούμε να προσθέσουμε και τους ακόλουθους ύμνους:

Προλαβοῦσαι τόν ὄρθρον αἱ περί Μαριάμ, καί εὑροῦσαι τόν λίθον ἀποκυλισθέντα τοῦ μνήματος, ἤκουον ἐκ τοῦ ᾽Αγγέλου· τόν ἐν φωτί ἀϊδίῳ ὑπάρχοντα, μετά νεκρῶν τί ζητεῖτε ὡς ἄνθρωπον; βλέπετε τά ἐντάφια σπάργανα· δράμετε καί τῷ κόσμῳ κηρύξατε, ὡς ἠγέρθη ὁ Κύριος, θανατώσας τόν θάνατον· ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, τοῦ σῴζοντος τό γένος τῶν ἀνθρώπων.

Εἰ καί ἐν τάφῳ κατῆλθες, ἀθάνατε, ἀλλά τοῦ ῞Αδου καθεῖλες τήν δύναμιν· καί ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστέ, ὁ Θεός, γυναιξί Μυροφόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε· καί τοῖς σοῖς ᾽Αποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.

Προσευχόμαστε ὅλοι μαζί:

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Λέμε και την ευχή της τραπέζης:

Χριστὲ ὁ Θεός, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν δούλων Σου, ὅτι Ἅγιος εἶ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Ανταλλάσσουμε τον πασχαλινό χαιρετισμό:

Χριστός ἀνέστη
Ἀληθῶς ἀνέστη!

Για να βρεθούμε με το καλό όλοι πάλι να βρεθούμε και να επικοινωνήσουμε. Διότι όπως τονίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαίος στο Μήνυμα του «αυτό που κινδυνεύει, δεν είναι η πίστη αλλά οι πιστοί, δεν είναι ο Χριστός, αλλά οι Χριστιανοί μας, δεν είναι ο Θεάνθρωπος αλλά εμείς οι άνθρωποι».

Παρ’ όλα αυτά η αλήθεια που μένει είναι:
Χριστός ανέστη!
Αληθώς ανέστη!

Ευχαριστούμε θερμά τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Σιώμο για τις απαντήσεις και του ευχόμαστε υγεία και ευλογία!

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.