Γερμανία: Φόβοι για διαρκή ζημία στην βιομηχανία λόγω Covid

Γερμανία: Φόβοι για διαρκή ζημία στην βιομηχανία λόγω Covid

Φόβοι ότι η πανδημία του κορωνοϊού θα επιφέρει διαρκή ζημία στην γερμανική βιομηχανία εκφράζονται σε πρόσφατη μελέτη του παραρτήματος του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών της Δρέσδης.

Η ουσία του προβλήματος, σύμφωνα με την μελέτη, έγκειται στην έντονη απροθυμία που παρατηρείται για πραγματοποίηση νέων επενδύσεων. Ήδη από το 2019 οι πραγματικές επενδύσεις σε εξοπλισμό παρουσίαζαν μία αποδυναμωμένη εικόνα και σύμφωνα με όλες τις οικονομικές προβλέψεις η ίδια κατάσταση θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι το 2022.

Άμεση συνέπεια των αρνητικών αυτών εξελίξεων θα μπορούσε να είναι η ανεπάρκεια σε νέες θέσεις εργασίας. Επίσης οι απώλειες κερδών που προέρχονται από σημαντική μείωση των πωλήσεων, λόγω της πανδημίας, στερούν από τις επιχειρήσεις την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις.

Η χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων από τις τράπεζες είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τα κεφάλαια που διαθέτει ο κάθε δανειολήπτης, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να είναι απρόθυμες να χορηγήσουν νέα δάνεια.

Η αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με την ανάκαμψη της οικονομίας και την αντιστροφή της κατάστασης υπό τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες, περιορίζει κατά πολύ την προθυμία των επιχειρήσεων να προβούν σε νέες επενδύσεις, ενώ οι μειωμένες επενδύσεις όχι μόνο θα επιβραδύνουν τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων παραγωγής, αλλά θα δημιουργήσουν και νέα εμπόδια στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην αναπόφευκτη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στον τομέα της μεταποίησης η κατάσταση εμφανίζεται διαφορετική. Οι επιχειρήσεις που διακόπτουν την λειτουργία τους και εγκαταλείπουν την αγορά είναι πολύ πιθανόν να μην αντικατασταθούν από άλλες, κυρίως επειδή οι προϋποθέσεις εισόδου στην αγορά είναι πολύ υψηλές και απαιτητικές, είτε με την μορφή νέων υψηλών επενδύσεων είτε υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων.

Επιπλέον η βιομηχανία, ως έντονα διεθνοποιημένος τομέας, υφίσταται έντονο ανταγωνισμό με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς που χάνουν από την διακοπή της λειτουργίας τους να περάσει στα χέρια ξένων ανταγωνιστών.

Με βάση τα παραπάνω η βλάβη στην γερμανική βιομηχανία μπορεί να είναι και μόνιμη και χωρίς δυνατότητα αντιστροφής της κατάστασης.

Τέλος, για να αποφευχθούν οι εν λόγω αρνητικές εξελίξεις γεγονός για το οποίο συνηγορούν όχι μόνον οι σημαντικές ευκαιρίες για αύξηση των εισοδημάτων στο τομέα της μεταποίησης, αλλά και οι κατεξοχήν υψηλές προοπτικές που παρουσιάζει η Γερμανία στον τομέα της τεχνολογίας, καθιστούν την ρευστότητα και την ενίσχυση της προσαρμογής πολύ πιο βασικές προϋποθέσεις από ό,τι σε άλλους παραπλήσιους τομείς.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες προέρχονται από έκθεση της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα για τη Γερμανία

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.