Γερμανία: Βασικές έννοιες και σημαντικά εργασιακά δικαιώματα

Έχετε το αίσθημα ότι στη θέση εργασία σας κάτι δεν πάει καλά;

Θυμάστε όταν αρχίσατε να εργάζεστε στην πρώτη θέση εργασίας σας στη Γερμανία; Είστε ίσως νεομετανάστης; Προσέξτε, γιατί στην ουσία εδώ είναι όλα νομικά ρυθμισμένα.
Τι δικαιώματα έχετε ως εργαζόμενος/η στη Γερμανία; Βασικές έννοιες και σημαντικά δικαιώματα σας αναφέρουμε παρακάτω.


Ελάχιστος μισθός

Όλοι οι εργαζόμενοι στη Γερμανία πρέπει να λαμβάνουν τουλάχιστον 9,19 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα για την εργασία τους. Οι απλήρωτες υπερωρίες οδηγούν σε απώλεια του νόμιμου ελάχιστου μισθού. Επομένως οι εργοδότες πρέπει να τεκμηριώνουν το ωράριο εργασίας. Αυτό γίνεται για να μην παρακαμφθεί ο ελάχιστος μισθός.


Ωράριο εργασίας

Ο νόμος περί χρόνου εργασίας ορίζει ότι γενικά δεν επιτρέπεται να εργάζεστε πάνω από οκτώ ώρες ανά έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Τα διαλείμματα δεν πληρώνονται. Με περισσότερες από έξι ώρες εργασίας την ημέρα, έχετε το δικαίωμα για τουλάχιστον 30 λεπτά ανάπαυσης.

Με περισσότερες από εννέα ώρες εργασίας, το διάλειμμα διαρκεί 45 λεπτά. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον έντεκα ώρες ανάπαυσης μεταξύ δύο εργάσιμων ημερών (εκτός για παράδειγμα στον κλάδο της φιλοξενίας: 10 ώρες).

Κυριακές και αργίες συνήθως δε θεωρούνται εργάσιμες, υπάρχουν όμως εξαιρέσεις, για παράδειγμα, στον κλάδο της φιλοξενίας. Ακόμη αυστηρότεροι κανόνες προστασίας ισχύουν για άτομα κάτω των 18 ετών.


Ασθένεια

Αν είστε άρρωστοι, δεν επιτρέπεται να πάτε στη δουλειά. Πρέπει να ενημερώσετε τον εργοδότη σας το συντομότερο δυνατόν ότι αρρωστήσατε και ότι δεν μπορείτε να πάτε στη δουλειά. Το αργότερο την τρίτη ημέρα της ασθένειας, πρέπει να πάτε σε γιατρό για αναρρωτικό δικαιολογητικό, το οποίο θα πρέπει εκείνη την ημέρα να το έχει ο εργοδότης σας.

Ο γιατρός θα πιστοποιήσει ότι είστε άρρωστοι και πότε ίσως αναμένεται να είστε σε θέση να επιστρέψετε στη δουλειά. Το δικαιολογητικό για το εργοδότη, δεν λέει τι ασθένεια έχετε. Μόνο το αντίγραφο για το ταμείο αρρώστων (Krankenkasse) περιέχει αυτές τις πληροφορίες. Οι πάσχοντες συνεχίζουν να λαμβάνουν πλήρεις αμοιβές από τον εργοδότη και κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας.

Εάν η νόσος διαρκέσει περισσότερο από έξι εβδομάδες, ο ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει αναρρωτική αμοιβή ύψους 70% του ακαθάριστου μισθού για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.


Άδεια

Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες άδειας ετησίως. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλει τον πλήρη μισθό. Αυτός είναι ο νομικός κανονισμός. Οι συλλογικές συμβάσεις που διαπραγματεύονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εξασφαλίζουν καλύτερους κανόνες για τους εργαζομένους.


Υποχρεωτική ασφάλιση

Όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται ή κάνουν μια μαθητεία πρέπει να είναι εγγραμμένοι στην κοινωνική ασφάλιση. Η κοινωνική ασφάλιση περιλαμβάνει την υγεία, τη σύνταξη, την ανεργία, την ασφάλιση νοσηλείας και ατυχημάτων.

Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι πληρώνουν χρήματα για την κοινωνική ασφάλιση. Μοιράζονται μισά/μισά τις εισφορές για την ασφάλιση υγείας, την ασφάλιση συντάξεων, την ασφάλιση ανεργίας και την ασφάλιση φροντίδας. Οι εισφορές αυτές δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, αλλά μεταφέρονται απευθείας στην ασφαλιστική εταιρεία. Πόσα χρήματα καταθέτονται, εξαρτάται από το ακαθάριστο ποσό της αμοιβής.

Η ασφαλιστική υγείας πληρώνει για ιατρική περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή. Επίσης πληρώνει χρηματικό ποσό, αν δεν μπορείτε να δουλέψετε για αρκετό χρονικό διάστημα, όταν είστε άρρωστοι. Η ασφάλιση συντάξεων διασφαλίζει οι άνθρωποι να παίρνουν σύνταξη όταν είναι τόσο γέροι ή άρρωστοι που δεν μπορούν πλέον να εργαστούν.

Η ασφάλιση ανεργίας καταβάλλει επιδόματα ανεργίας όταν οι άνθρωποι έχουν απολυθεί από την εργασία τους. Χρηματοδοτεί επίσης την επαγγελματική κατάρτιση για την εξεύρεση εργασίας σε άλλους κλάδους.


Συλλογική σύμβαση

Μια συλλογική σύμβαση είναι μια συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων που μπορεί να συναφθεί μόνο από συνδικαλιστικές οργανώσεις για τους εργαζομένους. Η συμφωνία συλλογικής σύμβασης καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εργασία σε εταιρείες και κλάδους, όπως μισθούς, δικαίωμα διακοπών και ωράριο εργασίας.

Συμφωνείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργοδότες στις λεγόμενες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Προκειμένου να συναφθεί μια συλλογική σύμβαση διαπραγμάτευσης, πρέπει να υπάρχει καλή εκπροσώπηση των μελών του συνδικάτου σε μια εταιρεία.


Συνδικάτα

Μια συνδικαλιστική ένωση είναι μια ένωση εργαζομένων. Οι ενώσεις διαπραγματεύονται μισθούς, συνθήκες εργασίας και τις δυνατότητες συμμετοχής των εργαζομένων σε αποφάσεις με τους εργοδότες. Τα συνδικάτα εκπροσωπούν επίσης τα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά συμφέροντα των εργαζομένων απέναντι στη πολιτική του κράτους.

Υπερασπίζονται επίσης τα μέλη της ένωσης σε διαμάχες, για παράδειγμα, στο δικαστήριο. Όλοι μπορούν να γίνουν μέλη ενός συνδικάτου. Πληρώνουν ανά μήνα το 1% του ακαθάριστου εισοδήματος ως συνδρομή. Τα μέλη του συνδικάτου λαμβάνουν επίσης νομικές συμβουλές και δικαστικά έξοδα σε θέματα εργατικού και κοινωνικού δικαίου.


Συμβούλιο εργαζομένων

Το Συμβούλιο είναι ένα εκλεγμένο σώμα εργαζομένων. Εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εργαζομένων στην εταιρεία και μπορεί να διαπραγματευτεί με τον εργοδότη για λογαριασμό τους. Σημαντικό καθήκον του Συμβουλίου είναι να διασφαλίσει ότι τηρούνται όλοι οι ισχύοντες νόμοι, κανονισμοί, συλλογικές συμβάσεις και άλλες διασφαλίσεις προς όφελος των εργαζομένων.


Μακριά από τη (μαύρη) αδήλωτη εργασία

Η αδήλωτη εργασία έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρώνονται φόροι και ασφαλιστικές εισφορές. Πώς λειτουργεί αυτό; Είναι εύκολο. Η αμοιβή δίδεται στον εργαζόμενο σε μετρητά. Επομένως δεν πληρώνονται ούτε φόροι, ούτε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Ακούγεται καλό για τους εργαζομένους και τους εργοδότες, έτσι δεν είναι; Αλλά αυτό δεν ισχύει. Εκτός από τις βαριές ποινές που επιφέρει η ανίχνευση αυτής της παρανομίας, ο εργαζόμενος δεν έχει δικαιώματα ασφάλισης. Πάντα να επιμένετε σε απασχόληση με συμβόλαιο εργασίας.

Αν και είναι ωραίο να λαμβάνετε τον μισθό σας απευθείας σε μετρητά και να μην πληρώνετε φόρους, καλύτερο είναι να μη το δεχτείτε. Σε κάθε εργασία πάντα να επιμένετε να προσλαμβάνεστε και να πληρώνεστε σωστά από τον εργοδότη.

Διαφορετικά, οι σωματικές ή περιουσιακές βλάβες ή τα ατυχήματα κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα ασφάλισης. Επίσης είστε υποχρεωμένοι να εξοφλήσετε τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές που εξοικονομήσατε καθ όλη τη διάρκεια της απάτης, όταν το ανακαλύψουν οι αρμόδιες αρχές.

Όταν δεν πληρώνονται εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τότε μειώνεται κατά πολύ το επίδομα ανεργίας σε περίπτωση που απολυθείτε.


Έχετε προβλήματα με το εργοδότη σας;

Απευθυνθείτε στο συμβούλιο εργαζομένων της επιχείρησης που εργάζεστε, εάν υπάρχει. Αλλιώς απευθυνθείτε στο επόμενο συνδικάτο της περιοχής σας, που είναι υπεύθυνο για το κλάδο στον οποίο εργάζεστε. Μπορείτε φυσικά να συμβουλευτείτε και δικηγόρο.

Σας ευχόμαστε, ωστόσο, να μην χρειαστεί να φτάσετε ως εκεί. Προσπαθήστε να λύσετε το θέμα πρώτα με το εργοδότη σας. ‘Όποιος είναι νομοταγής και έχει κάνει κάποιο λάθος από απροσεξία, θα το διορθώσει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα για τη Γερμανία

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.