Ελλάδα: Ραβασάκια για εισοδήματα εξωτερικού σε 100.000 φορολογούμενους

Ελλάδα: Ραβασάκια για εισοδήματα εξωτερικού σε 100.000 φορολογούμενους

Του Σπύρου Δημητρέλη

Την πρώτη εξόρμησή της μετά την ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού χαρακτήρα με ξένες χώρες ξεκίνησε η εφορία. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκινά να αποστέλλει ειδοποιητήρια σε περίπου 100.000 φυσικά πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, έχουν αποκτήσει εισοδήματα στο εξωτερικό αλλά δεν τα έχουν δηλώσει.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν φόρο στην Ελλάδα για το σύνολο του παγκόσμιου εισοδήματός τους. Από αυτήν την υποχρέωση εξαιρούνται τα εισοδήματα συγκεκριμένων πηγών που αποκτώνται από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία αποφυγής διπλής φορολόγησης.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την αποφυγή της διάβρωσης της φορολογικής βάσης μέσω διασυνοριακών συναλλαγών, η ελληνική φορολογική αρχή έχει λάβει από ξένες χώρες τα στοιχεία για εισοδήματα που έχουν αποκτήσει φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας σε αυτές. Αυτονόητο είναι ότι έχει συμβεί και το αντίστροφο, δηλαδή η Ελλάδα έχει αποστείλει στο εξωτερικό τα στοιχεία εισοδημάτων που έχουν αποκτήσει στη χώρα μας φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού.

Η φορολογική αρχή προχώρησε σε μια πρώτη διασταύρωση των στοιχείων εισοδημάτων που εμφανίζονται να έχουν αποκτήσει φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας στο εξωτερικό με τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβάλλει στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ότι δεν έχει δηλωθεί εισόδημα με πηγή το εξωτερικό (π.χ. τόκοι από ξένη τράπεζα) τότε ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα λάβει ειδοποιητήριο. Με το ειδοποιητήριο θα καλείται είτε να προχωρήσει σε τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για να δηλώσει τα εισοδήματα που δεν δήλωσε, είτε να παράσχει εξηγήσεις για τον λόγο που δεν πρέπει να φορολογηθούν τα σχετικά εισοδήματα και ορθώς δεν δηλώθηκαν. Τα στοιχεία αφορούν στο φορολογικό έτος 2014, το οποίο παραγράφεται στο τέλος του 2020. Εφόσον ο φορολογούμενος δεν προσέλθει για εξηγήσεις ή οι εξηγήσεις του δεν είναι πειστικές, τότε θα του γίνει καταλογισμός του πρόσθετου φόρου μαζί με προσαυξήσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο η εφορία λαμβάνει τα στοιχεία για εισοδήματα φορολογικών κατοίκων Ελλάδας στο εξωτερικό και θα πραγματοποιεί την αντίστοιχη διασταύρωση και ελέγχους.

Οι χώρες από τις οποίες η φορολογική αρχή λαμβάνει τα στοιχεία ξεπερνούν τις 100. Περιλαμβάνονται όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ ενώ πλέον υπογράφουν τις σχετικές συμφωνίες και χώρες με αυστηρό τραπεζικό απόρρητο, όπως Ελβετία και Σιγκαπούρη.

Επιπρόσθετα, από πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με τις διασταυρώσεις για μη δηλωμένα εισοδήματα διευκρινίζονται οι πηγές, από τις οποίες η Αρχή εντόπισε, μέσω εκτεταμένων διασταυρώσεων για πρώτη φορά, περιπτώσεις κρυμμένων εισοδημάτων.

Η πρώτη αφορά σε πληροφορίες, που παραλήφθηκαν στο πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής, αναφορικά με εισπραχθείσες αμοιβές από μισθούς, συντάξεις και διοικητικές αμοιβές φορολογικών κατοίκων Ελλάδας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τη διασταύρωση αυτή βρέθηκαν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που λαμβάνουν συντάξεις από χώρα της Ε.Ε. δίχως να τις δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι 10.000 από αυτές τις περιπτώσεις, των οποίων η εκτίμηση του φόρου από τα μη δηλωθέντα εισοδήματα ανέρχεται σε 6,5 εκατ. €. Σημειώνεται, ότι εντοπίζονται ως μη δηλωθείσες ή ανακριβώς δηλωθείσες συντάξεις ύψους έως και 58.000 ευρώ.

Η δεύτερη πηγή αφορά σε βεβαιώσεις αποδοχών, που απέστειλαν στην Α.Α.Δ.Ε. εργοδότες και ασφαλιστικοί φορείς, με τις υποβληθείσες Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος που υπέβαλαν μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Από τη διασταύρωση αυτή, εντοπίστηκαν 40.000 περιπτώσεις μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης εισοδήματος, που υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο. Ενδεικτικά, αναφέρονται 65 περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν αποδοχές μεγαλύτερες των 100.000 ευρώ.

Η τρίτη πηγή αφορά σε αδήλωτα εισπραχθέντα αναδρομικά ποσά μισθωτών και συνταξιούχων, που εισπράχτηκαν το 2014 και υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν περίπου 42.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αντίστοιχη τροποποιητική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, ως όφειλαν. Σημειώνεται ότι, από το σύνολο των περιπτώσεων, εντοπίστηκαν 5 φορολογούμενοι, που απέκρυψαν αναδρομικές απολαβές της τάξης των 600.000 ευρώ συνολικά.

Οι διασταυρώσεις πάντως συνεχίζονται.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα για τη Γερμανία

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.