Οι δαπάνες υγείας στη Βαυαρία αυξήθηκαν κατά 70%

Οι δαπάνες υγείας στη Βαυαρία αυξήθηκαν κατά 70%

Κατά το πρώτο έτος του κορονοϊού το 2020, οι δημόσιες δαπάνες υγείας στη Βαυαρία αυξήθηκαν κατά περίπου 70%. Πρόκειται για αύξηση 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία του κρατιδίου της Βαυαρίας στη Φύρτη.

Δραστική αύξηση των δαπανών υγείας στη Βαυαρία

Το 2020, οι δημόσιοι προϋπολογισμοί αυξήθηκαν κατά 70 τοις εκατό. Αυτό οφείλεται στα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας.

Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι αποζημιώσεις για τα διαφυγόντα έσοδα των νοσοκομείων, οι εξετάσεις κορονοϊού και η εκστρατεία εμβολιασμού που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020. Αυτό είναι το συμπέρασμα των εμπειρογνωμόνων της Στατιστικής Υπηρεσίας του κρατιδίου της Βαυαρίας.

69 δισεκατομμύρια ευρώ για την υγεία

Συνολικά, οι δαπάνες της Βαυαρίας για την υγεία θα ανέλθουν σε περίπου 69 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το συνολικό ποσό περιλαμβάνει τόσο τις δαπάνες των δημόσιων προϋπολογισμών όσο και τις δαπάνες των εργοδοτών και της ασφάλισης μακροχρόνιας περίθαλψης, για παράδειγμα.

Ωστόσο, σε σχέση με τον συνολικό αριθμό, πρόκειται για αύξηση μόλις 5,8%. Σε εθνικό επίπεδο, το συνολικό ποσό των δαπανών υγείας αυξήθηκε κατά 6,5%.

Τα πέντε χρόνια πριν από τον κορονοϊό, οι δαπάνες υγείας στη Βαυαρία αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,8%. Κατά κεφαλήν, περίπου 5.200 ευρώ δαπανήθηκαν για την υγεία στη Βαυαρία.

Μετατόπιση και δαπάνες

Εκτός από την αύξηση των δαπανών που προκλήθηκε από τον κορονοϊό, ιδίως στους δημόσιους προϋπολογισμούς, μπορεί επίσης να παρατηρηθεί μετατόπιση των δαπανών προς άλλες μονάδες δαπανών.

Για παράδειγμα, το κόστος που βαρύνει την υποχρεωτική συνταξιοδοτική ασφάλιση στη Βαυαρία θα μειωθεί κατά περίπου οκτώ τοις εκατό.

Ταυτόχρονα, παρατηρείται σημαντική αύξηση των δαπανών κατά 11,2% στην κοινωνική ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα για τη Γερμανία

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.