Χρήσιμες πληροφορίες για την είσοδο σας στη Γερμανία

Χρήσιμες πληροφορίες για την είσοδο σας στη Γερμανία

Γερμανία: Όλες οι πληροφορίες για τον COVID

Στη Γερμανία ισχύει από τις 16.12.2020 ένα αυστηρότερο lockdown. Οι χώροι παροχής υπηρεσιών και το λιανικό εμπόριο θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον έως τις 14 Φεβρουαρίου 2021. Με εξαίρεση το εμπόριο τροφίμων και το εμπόριο καθημερινών ειδών πρώτης ανάγκης.

Κλειστοί θα παραμείνουν και οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας καθώς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπλέον, ισχύουν εκτενή μέτρα για τον περιορισμό των προσωπικών επαφών. Και τον περιορισμό των μετακινήσεων σε περιοχές όπου ο δείκτης των επτά ημερών ξεπερνά τα 200 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους.

Κανονιστικό πλαίσιο

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση εξέδωσε στις 13.01.2021 έναν νέο κανονισμό με την ονομασία «CoronaEinreiseV» για την προστασία από τον κίνδυνο λοίμωξης με το κορωνοϊό SARS-CoV-2 από άτομα που ταξιδεύουν προς τη Γερμανία.

Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην υποχρέωση δήλωσης εισόδου (μέσω της ψηφιακής δήλωσης εισόδου „DEA“). Καθώς και στην υποχρέωση διενέργειας και προσκόμισης τεστ κορωνοϊού για άτομα που εισέρχονται στη Γερμανία, και τα οποία βρέθηκαν τις τελευταίες δέκα μέρες σε κάποια περιοχή υψηλού κινδύνου (σύμφωνα με την κατάταξη του Ινστιτούτου Robert Koch).

Πέραν των έως τώρα γνωστών περιοχών υψηλού κινδύνου, ο νέος κανονισμός προβλέπει επιπλέον δύο κατηγορίες περιοχών υψηλού κινδύνου μόλυνσης με τον κορωνοϊό. Αυτές είναι οι περιοχές με εξαιρετικά υψηλό επιδημιολογικό φορτίο (Hochinzidenzgebiet) και περιοχές, στις οποίες έχουν διαπιστωθεί μεταλλάξεις του ιού (Virusvarianten-Gebiet). Η κατάταξη σε περιοχές υψηλού κινδύνου, περιοχές εξαιρετικά υψηλού επιδημιολογικού φορτίου και περιοχές με μεταλλάξεις του ιού εξακολουθεί να γίνεται από το Ινστιτούτο Robert Koch. Να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του  και να επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σε περιπτώσεις που ένας ταξιδιώτης εισέρχεται στη Γερμανία από μια περιοχή υψηλού κινδύνου, από μια περιοχή εξαιρετικά υψηλού επιδημιολογικού φορτίου ή από μια περιοχή με μεταλλάξεις του ιού, ισχύουν διαφορετικές εξαιρέσεις από την υποχρέωση δήλωσης εισόδου και διαφορετικά μέτρα και εξαιρέσεις σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας και προσκόμισης αρνητικού τεστ.

Οι κανονισμοί καραντίνας των Ομοσπονδιακών Κρατιδίων και τα μέτρα απομόνωσης που περιλαμβάνουν για ταξιδιώτες προερχόμενους από περιοχές υψηλού κινδύνου εξακολουθούν να ισχύουν ανεξάρτητα από τον προαναφερθέντα νέο κανονισμό της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης «CoronaEinreiseV».

Υπάρχουν περιοχές υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα και αν ναι, ποιές;

Το Ινστιτούτο Robert Koch έχει χαρακτηρίσει τις εξής περιφέρειες ως περιοχές υψηλού κινδύνου. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας. (Τελευταία ενημέρωση του Ινστιτούτου Robert Koch: 22.01.2021).

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στην Ελλάδα περιοχές με εξαιρετικά υψηλό επιδημιολογικό φορτίο. Ή περιοχές όπου έχουν διαπιστωθεί μεταλλάξεις του ιού.

Εάν ταξιδεύετε προς τη Γερμανία από μια από τις α.α. περιοχές, ισχύουν για εσάς συγκεκριμένα μέτρα. Και  συγκεκριμένα η υποχρέωση δήλωσης εισόδου καθώς και διενέργειας και επίδειξης αρνητικού τεστ. Καθώς  και υποχρέωση καραντίνας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε παρακάτω σχετικά.

Εάν ταξιδεύετε από κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας, δεν υποχρεούστε να συμπληρώσετε την ψηφιακή δήλωση εισόδου (DEA) ούτε να υποβληθείτε σε τεστ ή να επιδείξετε το αρνητικό του αποτέλεσμα, ή να μπείτε σε καραντίνα. Εκτός αν τις τελευταίες δέκα μέρες πριν την είσοδό σας στη Γερμανία είχατε βρεθεί σε μια περιοχή υψηλού κινδύνου. Το ίδιο ισχύει και για πρόσωπα που διήλθαν μόνο από μια περιοχή υψηλού κινδύνου χωρίς ενδιάμεση διαμονή σε αυτήν.

Ποιοί μπορούν να ταξιδέψουν από την Ελλάδα στη Γερμανία;

Γερμανοί υπήκοοι, Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι άλλων κρατών-μελών της ΕΕ επιτρέπεται να ταξιδέψουν από την Ελλάδα προς τη Γερμανία. Το ταξιδιωτικό έγγραφο που απαιτείται είναι η ταυτότητα ή το διαβατήριο, ενώ δεν απαιτείται η αιτιολόγηση του ταξιδιού.

Το ίδιο ισχύει και για υπηκόους της Ισλανδίας, του Λίχτενσταϊν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Όταν ταξιδεύουν από την Ελλάδα  προς τη Γερμανία.

Υπήκοοι τρίτων κρατών που διαθέτουν έναν ελληνικό τίτλο διαμονής σε ισχύ και μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, επίσης επιτρέπεται τα ταξιδέψουν στη Γερμανία. Αν η προβλεπόμενη διαμονή τους στη Γερμανία ή κάποιο άλλο κράτος της Συνθήκης του Σένγκεν υπερβεί τη διάρκεια των 90 ημερών εντός διαστήματος έξι μηνών (180 ημερών), τότε απαιτείται θεώρηση ταξιδίου (visa). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ .

Επιπλέον, από την 10η  Αυγούστου 2020 επιτρέπεται πάλι η είσοδος σε άγαμους/ες συντρόφους γερμανών υπηκόων που ζουν στη Γερμανία. Υπηκόων κρατών-μελών της ΕΕ, υπηκόων της Ισλανδίας, του Λίχτενσταϊν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Καθώς και υπηκόων τρίτων χωρών με τίτλους διαμονής για τη Γερμανία. Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις ταξιδιού θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών, Δόμησης και Πατρίδας .

Για υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2021 οι διατάξεις για τους υπηκόους τρίτων κρατών, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Επισήμανση: Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να αποφασίσουν ανεξάρτητα από τις προαναφερθείσες διατάξεις, ποιους επιβάτες θα μεταφέρουν.

Πρέπει να συμπληρώσω την ψηφιακή δήλωση εισόδου στη χώρα (Digitale Einreiseanmeldung «DEA»);

Ταξιδιώτες, οι οποίοι βρέθηκαν τις τελευταίες δέκα ημέρες πριν από την είσοδό τους στη Γερμανία σε μια περιοχή υψηλού κινδύνου ή περιοχή με εξαιρετικά υψηλό επιδημιολογικό φορτίο ή περιοχή με μεταλλάξεις του ιού, θα πρέπει να συμπληρώνουν πριν από την άφιξή τους ηλεκτρονικά στο www.einreiseanmeldung.de μια ψηφιακή δήλωση ταξιδιού και να φέρουν κατά την είσοδο στη χώρα μαζί τους την αντίστοιχη απόδειξη.

Εάν κατ’ εξαίρεση δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθεί ψηφιακά η δήλωση εισόδου στη χώρα, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να συμπληρώσουν αντ’ αυτής μια δήλωση σε έντυπη μορφή . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δήλωση εισόδου στη χώρα οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ανατρέξουν στο αντίστοιχο ενημερωτικό έντυπο, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείο Υγείας .

Τα στοιχεία του ταξιδιού και τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα διαβιβάζονται στην αρμόδια Υπηρεσία Υγείας του τόπου διαμονής σας. Ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας.

Για να διαπιστώσετε αν ισχύει για εσάς κάποια εξαίρεση από την υποχρέωση ψηφιακής δήλωσης εισόδου «DEA» θα πρέπει να ανατρέξετε στο άρθρο 2 του νέου κανονισμού «CoronaEinreiseV».

Υποχρεούμαι κατά την είσοδό μου στη Γερμανία να φέρω μαζί μου ένα αρνητικό αποτέλεσμα τεστ κορωνοϊού;

Ταξιδιώτες, οι οποίοι βρέθηκαν τις τελευταίες δέκα ημέρες πριν από την είσοδό τους στη Γερμανία σε κάποια από τις υπόλοιπες περιοχές υψηλού κινδύνου (όχι σε περιοχή με εξαιρετικά υψηλό επιδημιολογικό φορτίο ή σε περιοχή με μεταλλάξεις του ιού) θα πρέπει να διαθέτουν το αργότερο 48 ώρες μετά την άφιξή τους ένα αποτέλεσμα τεστ κορωνοϊού και να το επιδείξουν εφόσον τους ζητηθεί στις αρμόδιες αρχές.

Σε κάθε περίπτωση το τεστ θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο 48 ώρες μετά την είσοδο στη χώρα (χρονική στιγμή δειγματοληψίας). Το αποτέλεσμα του τεστ θα πρέπει να αναγράφεται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφο στη γερμανική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις για το τεστ οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Robert Koch . Επιπλέον υποχρεούνται να φυλάξουν το αποτέλεσμα του τεστ τουλάχιστον για δέκα μέρες μετά την είσοδό τους στη χώρα.

Ταξιδιώτες, οι οποίοι βρέθηκαν τις τελευταίες δέκα ημέρες πριν από την είσοδό τους στη Γερμανία σε μια περιοχή με εξαιρετικά υψηλό επιδημιολογικό φορτίο  ή σε περιοχή με μεταλλάξεις του ιού θα πρέπει να φέρουν κατά την άφιξή τους το αποδεικτικό τεστ κορωνοϊού και να το επιδείξουν εφόσον τους ζητηθεί στις αρμόδιες αρχές, ενδεχομένως δε και στην ταξιδιωτική εταιρία πριν την αναχώρησή τους. Εάν δεν προσκομιστεί στον μεταφορέα αποδεικτικό τεστ, τότε απαγορεύεται κατά κανόνα η μεταφορά του επιβάτη.

Για να διαπιστώσετε αν ισχύει για εσάς κάποια εξαίρεση από την υποχρέωση διενέργειας και προσκόμισης αποδεικτικού τεστ θα πρέπει να ανατρέξετε στο άρθρο 4 του νέου κανονισμού CoronaEinreiseV .

Πρέπει να μπω σε καραντίνα μετά την είσοδό μου στη Γερμανία;

Επί της αρχής, ταξιδιώτες από το εξωτερικό, οι οποίοι τις τελευταίες δέκα μέρες πριν την είσοδό τους στη Γερμανία βρέθηκαν σε κάποια περιοχή υψηλού κινδύνου, περιοχή με εξαιρετικά υψηλό επιδημιολογικό φορτίο ή περιοχή όπου έχουν διαπιστωθεί μεταλλάξεις του ιού υποχρεούνται να μπουν αμέσως μετά την άφιξή τους σε δεκαήμερη καραντίνα.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των κρατιδίων, η δεκαήμερη καραντίνα μπορεί να διακοπεί το νωρίτερο πέντε ημέρες μετά την είσοδο στη χώρα. Εφόσον προσκομιστεί αρνητικό τεστ κορωνοϊού. Για ερωτήματα σχετικά με το μέτρο της καραντίνας και τις εξαιρέσεις που ενδεχομένως να ισχύουν για εσάς θα πρέπει να απευθυνθείτε στο εκάστοτε Ομοσπονδιακό Κρατίδιο .

Η επιβολή του μέτρου της καραντίνας για ταξιδιώτες από περιοχές υψηλού κινδύνου εκτός Γερμανίας εξακολουθεί να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Ομοσπονδιακών Κρατιδίων. Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά από την ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Κρατιδίου, στο οποίο επιθυμείτε να ταξιδέψετε, στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη κατοικία σας ή στο οποίο θα διαμείνετε.

Τί ισχύει για ταξίδια σε άλλες χώρες με διέλευση ή ενδιάμεσο σταθμό στη Γερμανία;

Εάν σχεδιάζετε ένα ταξίδι με ενδιάμεση στάση ή διέλευση είτε από τη Γερμανία, είτε από κάποιο άλλο κράτος, σας παρακαλούμε να ενημερωθείτε από το εκάστοτε Ομοσπονδιακό Κρατίδιο  ή από τις αρχές και τη διπλωματική αντιπροσωπεία του κράτους, από το οποίο θέλετε να διέλθετε, εάν σας επιτρέπεται η διέλευση. Ελέγξτε, εάν προέρχεστε από κάποια περιοχή υψηλού κινδύνου. Και εάν θα πρέπει για το λόγο αυτό να μείνετε ένα διάστημα σε καραντίνα μετά την είσοδό σας στη χώρα.

Επισήμανση: Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να αποφασίσουν ανεξάρτητα από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, ποιους επιβάτες θα μεταφέρουν.

Περισσότερες πληροφορίες για το ταξίδι σας στη Γερμανία, στη γερμανική γλώσσα, μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών, Δόμησης και Πατρίδας και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας .

Επιπλέον πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση στη Γερμανία θα βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

  • στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης Webseite des Bundesregierung(για ταξιδιώτες και άτομα που μετακινούνται καθημερινά για εργασιακούς λόγους, στα Γερμανικά)
  • στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Robert Koch Webseite des RKI(στα Γερμανικά)
  • στην ιστοσελίδα του Εντεταλμένου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την Ενσωμάτωση Webseite der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung(μεταξύ άλλων και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά)
  • στην ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών Webseite des Auswärtigen Amts(στα Αγγλικά και στα Γερμανικά)
  • στην ιστοσελίδα «Μαζί κατά του Κορωνοϊού» „Zusammen gegen Corona“ (μεταξύ άλλων και στα Αγγλικά)
  • στη ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Υγείας Bundesgesundheitsministerium
Ακολουθήστε μας στο Facebook, ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα για τη Γερμανία

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.