Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό

Από την έναρξη ισχύος του γερμανικού νόμου του 2012 για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, όσοι διαθέτουν πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης από το εξωτερικό δικαιούνται να ζητήσουν την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Στη Γερμανία η άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων επιτρέπεται μόνο με άδεια από το κράτος. Για την πρόσβαση στο επάγγελμα και τη λήψη άδειας άσκησης αυτών των «νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων» απαιτείται προ πάντων η απόδειξη ορισμένων προσόντων.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει αρχικά να ακολουθήσετε μια διαδικασία για την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων. Η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων διεξάγεται από την τοπικά αρμόδια αρχή του εκάστοτε επαγγέλματος.

  • Η διαδικτυακή πύλη «Αναγνώριση στη Γερμανία» με το online εργαλείο «Εύρεση Αναγνώρισης» σας οδηγεί στην αρμόδια για την αναγνώριση αρχή και προσφέρει σημαντικές πληροφορίες – και στα Ελληνικά – για τη διαδικασία αναγνώρισης.
  • Αναλυτικό κατάλογο ερωτήσεων και απαντήσεων αναφορικά με την επαγγελματική αναγνώριση – και στα Ελληνικά – θα βρείτε εδώ.

Έλεγχος ισοτιμίας

Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης εξετάζεται εάν τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό είναι ισότιμα με τα αντίστοιχα γερμανικά επαγγελματικά προσόντα ή εάν απαιτούνται μέτρα αναπλήρωσης (έλεγχος ισοτιμίας).

  • Η βάση δεδομένων anabin περιλαμβάνει πληροφορίες για την αξιολόγηση πτυχίων από το εξωτερικό και υποστηρίζει αρχές, εργοδότες και εργαζόμενους καθώς και ιδιώτες κατά την αξιολόγηση προσόντων από το εξωτερικό στα πλαίσια του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος. (Οι πληροφορίες, στις οποίες παραπέμπει ο σύνδεσμος αυτός, δεν παρέχονται στα Ελληνικά.)
  • Η διαδικτυακή πύλη BQ προσφέρει μια εκτενή πλατφόρμα γνώσεων και εργασιακών πληροφοριών για επιμελητήρια και επιχειρήσεις με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση και εκτίμηση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, όταν ένα αντίστοιχο προσόν ρυθμίζεται στη Γερμανία σε ομοσπονδιακό επίπεδο (επάγγελμα αναφοράς). (Οι πληροφορίες που περιέχονται στη διαδικτυακή αυτή πύλη προβάλλονται μόνο στα Γερμανικά και τα Αγγλικά.)

Για ορισμένα επαγγέλματα δεν απαιτείται έλεγχος ισοτιμίας. Αλλά ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει πριν από την έναρξη επαγγέλματος να υποβληθεί αίτηση και να χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος. Στην περίπτωση των γιατρών για παράδειγμα απαιτείται άδεια άσκησης ιατρικής. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προσκομιστούν ορισμένα δικαιολογητικά (π.χ. γνώσεις γλώσσας, ποινικό μητρώο κλπ.).

Αναγνώριση

Εάν το επάγγελμά σας δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στη Γερμανία, δεν χρειάζεται διαδικασία αναγνώρισης. Παρ’ όλα αυτά η διαδικασία αναγνώρισης μπορεί να σας βοηθήσει στην ανεύρεση εργασίας ή στη μετεκπαίδευση. Διότι με αυτήν οι εργοδότες μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

Οι απόφοιτοι ανωτάτων σχολών μπορούν να λάβουν προσωπική αξιολόγηση του πτυχίου τους από την Κεντρική Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Συστημάτων Εξωτερικού, με αποτέλεσμα να αυξήσουν τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες.

Συμβουλή: Πρώτες τηλεφωνικές συμβουλές αναφορικά με το θέμα της αναγνώρισης μπορείτε να λάβετε από την Γραμμή για την «Εργασία και Ζωή στη Γερμανία». Η γραμμή αυτή προσφέρει αναλυτικές συμβουλές στα Γερμανικά και Αγγλικά για τα ακόλουθα θέματα:

  • αναζήτηση εργασίας και
  • αναγνώριση πτυχίων επαγγελματικής εκπαίδευσης από το εξωτερικό
  • είσοδος και διαμονή στη Γερμανία
  • πώς να μάθετε Γερμανικά

Η γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ. στο τηλέφωνο: +49 30 1815 – 1111.

Το πρόγραμμα στήριξης Ενσωμάτωση μέσω της εκπαίδευσης (IQ) προσφέρει τις απαραίτητες συμβουλές για την αναγνώριση και την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων καθώς και την αναγνώριση νομοθετικά κατοχυρωμένων και μη επαγγελμάτων σε όλη τη Γερμανία.

Συμβουλή: Για τη διαδικασία αναγνώρισης μπορείτε να λάβετε οικονομική ενίσχυση από διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Επίσης πολλές επιχειρήσεις υποστηρίζουν τους εργαζομένους τους κατά τη διαδικασία αναγνώρισης. Π.χ. με τη διεκπεραίωση μέτρων για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων. Σημαντικά σημεία αναφοράς στις επιχειρήσεις είναι και τα συμβούλια εργαζομένων και προσωπικού.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα για τη Γερμανία

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.