Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων (Μέρος 9)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ/ GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGER

Στο σημερινό μου άρθρο θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την αναγνώριση πτυχίων νοσηλευτών και νοσοκόμων στη Γερμανία.

Για να εργαστείτε στη Γερμανία ως Νοσηλευτής/τρια χωρίς περιορισμούς χρειάζεστε κρατική άδεια. Η άδεια αυτή σας δίνει το δικαίωμα να φέρετε τον επαγγελματικό τίτλο „Gesundheits- und Krankenpfleger/in“ και να ασκήσετε το ανάλογο επάγγελμα.

Ως κάτοχος πτυχίου Νοσηλευτικής ενός ΑΕΙ ή ΤΕΙ μπορείτε να κάνετε αίτηση για την έκδοση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος και απόκτηση του παραπάνω τίτλου.
Πριν την έκδοση της άδειας η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγξει την ισοτιμία του πτυχίου σας με τις απαιτήσεις του γερμανικού επαγγέλματος και θα εκδόσει την άδεια και το δικαίωμα χρησιμοποίησης του παραπάνω τίτλου.

Ως πολίτης της Ευρωπαικής Ένωσης δεν χρειάζεστε κρατική άδεια μόνο αν θέλετε να εργαστείτε προσωρινά με συμβόλαιο περιορισμένου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να κοινοποιήσετε την δραστηριότητά σας στην υπεύθυνη υπηρεσία.

Η υπηρεσία για την αίτηση έκδοσης της παραπάνω άδειας εξαρτάται από την πόλη και το ομόσπονδο κρατίδιο στο οποίο θέλετε να εργαστείτε, αφού εκδοθεί όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα σε όλη την γερμανική επικράτεια.

Για την περιφέρεια της Άνω Βαυαρίας, π.χ. το Μόναχο η υπεύθυνη υπηρεσία είναι η εξής:

Regierung von Oberfranken
Ludwigstraße 20
95444 Bayreuth
Telefon: 0921 604-0
Fax: 0921 604-1258
E-Mail: poststelle@reg-ofr.bayern.de
http://www.regierung.oberfranken.bayern.de

Η πάνω υπηρεσία αξιολογεί το πτυχίο και τα περαιτέρω έγγραφα που θα προσκομίσετε και αν διαπιστωθεί η ισοτιμία τους με το ανάλογο γερμανικό εκδίδει την άδεια και σας απονέμει τον παραπάνω επαγγελματικό τίτλο.

Περαιτέρω πληροφορίες για την έκδοση αδειών και τίτλων για επαγγέλματα υγείας στην Βαυαρία θα βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα:
http://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/957323832204

Για την διαδικασία της αίτησης κατά κανόνα απαιτούνται τουλάχιστον τα εξής έγγραφα:

 1. Η πλήρης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση
  2. Πλήρης αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πληροφορίες για την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την μετεκπαίδευση και την μέχρι τώρα επαγγελματική σας πείρα στα γερμανικά
  3. Αποδεικτικά των επαγγελματικών σας προσόντων: πιστοποιητικά, όπως πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία, κτλ. από τα οποία να φαίνονται τα εξής:
  – Αρχή και τέλος της κατάρτισης
  – Μορφή και έκταση των θεωρητικών μαθημάτων, αναφέροντας τις ώρες ανά μάθημα κατά το σύνολο της περιόδου κατάρτισης
  – Μορφή και έκταση της πρακτικής κατάρτισης (πρακτικής άσκησης)
  – Μορφή και έκταση των τελικών εξετάσεων (θέματα εξετάσεων, προσκόμιση εξεταστικού κανονισμού)
  4. Διαπιστευτήρια επαγγελματικής εμπειρίας (δηλ. συστατικές επιστολές, πιστοποιητικά εργασίας, κτλ.)
  5. Βεβαίωση εγγραφής/διαμονής του δημοτικού γραφείου εγγραφής (αν διαμένετε ήδη στη Γερμανία)
  6. Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

Για πολίτες της Ε.Ε. κατά κανόνα ισχύει η διαδικασία της αυτόματης αναγνώρισης σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ:
Το πτυχίο σας σε αυτή την περίπτωση θα αναγνωριστεί χωρίς εξατομικευμένο έλεγχο ισοτιμίας, αν εκδόθηκε σύμφωνα με την επάνω οδηγία.

Στον παρακάτω σύνδεσμο της πύλης της υπηρεσίας αναγνώρισης θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το θέμα:
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/…/re…/354/muenchen

Αν θέλετε να βρείτε την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση ισοτιμίας νοσηλευτών και νοσοκόμων για τα άλλα ομόσπονδα κρατίδια αναζητήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/…/bera…/result/354

Εδώ επίσης θα βρείτε και περαιτέρω πληροφορίες για την παραπάνω αναγνώριση.

Το κόστος της διαδικασίας αναγνώρισης στην υπηρεσία εξαρτάται από την υπηρεσία και κυμαίνεται (στη Βαυαρία) μεταξύ 20 και 50 Ευρώ.
Η διάρκεια της διαδικασίας αναγνώρισης για τον επάνω τίτλο διαρκεί περίπου 1,5 έως 3 μήνες.

metafrasi.de

Ακολουθήστε μας στο Facebook, ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα για τη Γερμανία

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.